O nás

Jsme firma s dlouholetými zkušenostmi v logistice

Hlavní zaměření společnosti je přeprava pro expresní služby.
Od roku 1996 došlo ke specializaci na rozvoz náhradních dílů pro automobily, což přineslo provoz v převážně nočních hodinách. Od této doby dochází každoročně k rozšiřování této činnosti, jak do objemu převáženého zboží, tak do časové náročnosti. V současné době se ve firmě pracuje na 3 směnný provoz a zboží se rozváží po ČR, dále pak do Polska, Rakouska, Slovenska a Maďarska.

Z důvodu specializace rozvozu náhradních dílů se nepodílíme na běžném tzv. „pošťáckém“ rozvozu balíků, ale jedná se o velice sofistikovanou a náročnou činnost, kterou mohou vykonávat jen ti lidé, kteří mají plnou zodpovědnost a jsou schopni splnit na ně kladené velice náročné požadavky. Naše činnost je specifická a tato specializace vyžaduje i zvláštní režim a nároky.
V roce 2014 byla firma převedena pod hlavičku rodinné firmy a přestěhovala se do nově
zbudovaného logistického areálu v Brně – Horních Heršpicích.
Výchozím bodem pro naši společnost je dodržování platných zákonů, úcta a důvěra vůči partnerům, zákazníkům, nadřízeným, podřízeným, kolegům, maximální vstřícnost vůči každému zákazníkovi, účast zaměstnanců na rozvoji a dalším růstu naší společnosti. Diskrétnost.

Společně jsme vypracovali „etický kodex společnosti“ ve kterém jsou uvedeny požadavky na zaměstnance bez ohledu na jejich postavení či funkci ve společnosti. Zaměstnanci se zúčastňují pravidelných školení a vzdělávání ve všech oblastech, jež se dotýkají jejich obecných i speciálních znalostí.
Součástí naší firmy je i autoopravna s kompletním servisem pro náš vozový park, skládající se převážně s dodávek IVECO Daily, kde platí úplně stejná pravidla jednání.
Kladný vztah zaměstnanců k životnímu prostředí je dán mimo jiné i tím, že naše firma vybudovala a provozuje čerpací stanice CNG.

CÍL
Naším cílem je nést plnou zodpovědnost za svoji činnost a podávat každý den profesionální výkony v limitech platných právních předpisů.

ETICKÝ KODEX

korporace KaP trans servis s.r.o.

Naše společnost přijala a stanovila si v rámci své činnosti a zejména v souladu se
zákonem č. 418/2011 Sb., resp.novelou tohoto zákona č. 183/2016 Sb. v platném znění, základní pravidla etického kodexu korporace, jimiž se řídí všichni zaměstnanci společnosti i externí spolupracovníci, což je základním kamenem pro dobré a zejména bezproblémové fungování společnosti a to jak směrem k našim partnerům, zákazníkům, tak i mezi zaměstnanci navzájem.

Základním principem etického kodexu společnosti je:
respektování zákonů
úcta a důvěra vůči partnerům, zákazníkům, nadřízeným, podřízeným, kolegům
maximální vstřícnost vůči každému zákazníkovi
jednat tak, aby nikomu nevznikla našim jednáním škoda
absolutní závazek mlčenlivosti ohledně interních informací a informací získaných od klientů
nepřijmout od třetích osob jakékoliv jiné plnění než sjednané a žádné jiné jim neposkytnout
jednání každého ze zaměstnanců musí být v zájmu firmy a její dobré pověsti a je povýšeno nad vlastní zájem
kladný vztah všech zaměstnanců k životnímu prostředí
K těmto principům etického kodexu se váže každodenní činnost našeho zaměstnance a externího spolupracovníka, která musí být vždy v souladu s tímto kodexem. Porušení etického kodexu může být považováno i za závažné porušení pracovní kázně se všemi důsledky s tímto plynoucími.
Etický kodex není pouhou proklamací, ale vychází z cílů a výsledků dlouhodobé činnosti společnosti, která začala fungovat v roce 1993 v autodopravě pod firmou pana Pavla Maňáska.